BC Figural

Figural patří k nejkrásnějším knižním písmům dvacátého století. Menhartovi se v jeho kresbě podařilo mistrovsky aplikovat ušlechtilé kaligrafické principy do funkčního typografického souboru.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
*0123456789

Informace

Figural romana je dynamická antikva volně vycházející z historických renesančních antikv. Pro Figural jsou specifické ploché serify bez náběhu, často nasazované v nepatrně šikmém směru. Kaligrafické východisko určuje nejenom způsob střídání hlavních a vedlejších písmových tahů podle doleva nakloněné písmové osy, ale i diferencované šířkové proporce jednotlivých písmových znaků. Pozoruhodný je pečlivě vyvážený prohnutý tvar dříků, ve střední části zeslabený, modelovaný podle energické stopy pera. Tyto sotva viditelné nepravidelnosti propůjčují kresbě písma životnost a sílu. Jejich pomocí se obrysy písmen napínají, kresba písma dostává mírný rytmus a spád, jehož nelze nikdy docílit pravítkem ani kružítkem. Příznačné jsou také dlouhé horní a spodní dotahy a poměrně nízká střední výška. Osobitým zalamováním obloučitých písmových tahů dosáhl Figural neobvyklé dynamiky a pružnosti tvarů. Za povšimnutí stojí také typické ubíhající umístění tečky nad „i, j“ citující renesanční tvarosloví.

BC Figural
BC Figural Grand
Bitte!
BC Figural Grand
Machine Learning
BC Figural Regular
Ultrasound is used in many different fields. Ultrasonic devices are used to detect
objects and measure distances. Ultrasound imaging or sonography is often used
in medicine. In the nondestructive testing of products and structures, ultrasound
is used to detect invisible flaws. Industrially, ultrasound is used for cleaning,
mixing, and accelerating chemical processes. Animals such as bats and porpoises
use ultrasound for locating prey and obstacles.
BC Figural Grand
O&M
BC Figural Grand Italic
Hungarian script was first described in late Humanist/
Baroque scholarship by János Telegdy in his primer Rudimenta
Priscae Hunnorum Linguae
BC Figural Regular
mail@oldrichmenhart.com
BC Figural Grand Italic
A doppelgänger is a biologicall
unrelated of a living person.
BC Figural Grand
£$€₿¥
BC Figural Petit
Ligatures (two or more letters merged into one symbol) which are not considered
distinct letters, such as Æ and Œ in English, are typically collated as if the letters
were separate — “æther” and “aether” would be ordered the same relative to all
other words. This is true even when the ligature is not purely stylistic, such as in
loanwords and brand names.
BC Figural Grand
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
BC Figural Petit Italic
I Got a Vasectomy and It’s Shockingly Easy and Pain Free
BC Figural Grand
*0123456789
BC Figural Regular
The thorn þ in Old English and Icelandic came from the Futhark runes and
by modifying existing letters, such as the eth ð of Old English and Icelandic,
which is a modified d.
BC Figural Grand
Champion
BC Figural Petit Italic
Alphabetical order was first used in the 1st millennium BCE by Northwest Semitic scribes
using the abjad system. However, a range of other methods of classifying and ordering
material, including geographical, chronological, hierarchical and by category, were preferred
over alphabetical order for centuries.
BC Figural Petit
BISHOP
BC Figural Grand
Should You Get a Rowing Machine?
BC Figural Grand Italic
Them
BC Figural Regular
A graphical representation of an object or its
external boundary, outline, or external surface, as
opposed to other properties such as color, texture,
or material type.
BC Figural Grand
Combining Biosensing
Inks into One Tattoo
BC Figural Grand Italic
Quiet Quitting
BC Figural Regular
Humans and most other animals carry millions of bacteria. Most are in the
gut, and there are many on the skin. Most of the bacteria in and on the body
are harmless or rendered so by the protective effects of the immune system,
and many are beneficial, particularly the ones in the gut.