BC Vajgar

Vajgar je jediné plakátové písmo Oldřicha Menharta. Jeho svěží a živá kresba je jako stvořená pro titulkové užití – znaky se do sebe pěkně skládají. Zaslouženě kolekci písem doplňuje.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
*0123456789

Informace

Písmo Vajgar bylo vytvořené v roce 1961 na objednávku tiskárny Stráž v Českých Budějovicích a jedná se vlastně o předlohu pro následné rytí do linolea. Charakterizovat by se dalo jako úzká gotiko-antikva, historizující písmo s jednostrannými klínovými serify, jehož forma byla odvozena z kaligrafie prováděné širokým a plochým nepoddajným psacím nástrojem, buď rákosovým perem, nebo seříznutým dřívkem. Předloha obsahovala verzálkovou abecedu se sadou číslic a několik nejnutnějších znaků.

BC Vajgar
BC Vajgar Regular
I Played the World’s First Jesus Christ
Simulator and I Have Questions
BC Vajgar Regular
PAL
BC Vajgar Regular
England in the 16th century was already a centralized state,
in which much of the feudal order of Medieval Europe had been swept
away. This centralization was strengthened by a good system of roads
and a disproportionately large capital city, London.
BC Vajgar Regular
White House
BC Vajgar Regular
5 Books That Will Teach You
How to be a Better Man
BC Vajgar Regular
Bilingual Dictionary
BC Vajgar Regular
Hellraiser had its first public showing at the Prince Charles Cinema on 10 September
1987. The film was released in the United States on 18 September, it grossed $14,564,000
in the United States and Canada. It made £763,412 in the UK.
BC Vajgar Regular
Available.
BC Vajgar Regular
Deckard leaves Rachael at his apartment and departs to search for
the remaining replicants. Roy arrives at Sebastian’s apartment and
tells Pris that the other replicants are dead.
BC Vajgar Regular
Blended American Drinks
BC Vajgar Regular
Chronograph
BC Vajgar Regular
IT IS 56.0 KM (35 MILES) LONG,
AND ITS BASIN AREA IS 1,001 KM².
BC Vajgar Regular
HYBRID HIKER
BC Vajgar Regular
The first, or at least one of the first, recorded science fiction film is
1902’s A Trip to the Moon, directed by French filmmaker Georges Méliès.
It was profoundly influential on later filmmakers, bringing a different
kind of creativity and fantasy to the cinematic medium.
BC Vajgar Regular
*0123456789
BC Vajgar Regular
BURN
BC Vajgar Regular
A brush pen is a pen whose writing tip consists of a small brush fed with ink from a liquid
ink reservoir similar to those used in fountain pens and rollerball pens.
BC Vajgar Regular
ĄÇÐĖĞÎĶĽÑŐØŔŤÙŮ
BC Vajgar Regular
Model L6 Concept Vehicle
BC Vajgar Regular
Negroni
BC Vajgar Regular
The most comforting children’s books ever
BC Vajgar Regular
MILLION DOLLARS
BC Vajgar Regular
Aloha dress shirts are printed, mostly short-sleeved, and collared. They
almost always have buttons, sometimes for the entire length of the shirt or
at least up to the chest. They usually have a left chest pocket sewn in, often
with attention to ensure the printed pattern remains continuous. Aloha
shirts may be worn by men or women.
BC Vajgar Regular
glow-in-the-dark
BC Vajgar Regular
Why Gen Zers are growing up sober?