BC Unciála

Unciála Oldřicha Menharta patří bezpochyby k nejzdařilejším pokusům o modernizaci historické písmové formy. Minuskové a verzálkové formy znaků jsou nadčasově zkombinovány do jednoznačné a skutečně brilantní abecedy.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
*0123456789

Informace

Unciální písma vznikala už od 3. století zaokrouhlováním římské kvadratické kapitály – monumentálního latinského písma (viz Menhartův Monument). Byla přechodným stavem latinky někde mezi velkými a malými písmeny. Jako textové písmo přepychových kodexů se používalo ještě v 8. století, nicméně jako písmo nadpisů a iniciál se udrželo až do současnosti.

BC Unciála
BC Unciála Grand
Password
Manager
BC Unciála Grand
S&B
BC Unciála Grand
ELECTRIC MOTORCYCLE
BC Unciála Petit
During World War II and for decades after,
the phrase „Kilroy was here“ with an accompanying
illustration was widespread throughout the world,
due to its use by American troops and ultimately
filtering into American popular culture.
BC Unciála Grand
[abcde
fghijklmn
opqrstu
vwxyz]
BC Unciála Regular
How to Buy a Private Island
BC Unciála Regular
OMG
BC Unciála Regular
This can happen, for example,
while observing a solar
eclipse without suitable eye
protection.
BC Unciála Grand
*0123456789
BC Unciála Petit
Avocado toast is a type of open sandwich consisting
of toast with mashed avocado
BC Unciála Grand
Irish
Whiskey
12yo
BC Unciála Petit
VISUAL POLLUTION IS THE VISIBLE
DETERIORATION AND NEGATIVE
AESTHETIC QUALITY OF THE NATURAL
AND HUMAN-MADE LANDSCAPES
AROUND PEOPLE.
BC Unciála Regular
lgbtqia+
friendly
BC Unciála Petit
Fast fashion is a term used to describe the clothing industry’s
business model of replicating recent catwalk trends and high-fashion
designs, mass-producing them at a low cost, and bringing them to
retail stores quickly, while demand is at its highest.
BC Unciála Grand
#@$%!
BC Unciála Regular
Holotropic Breathwork
BC Unciála Regular
In a large pot over high heat, combine the
potatoes with water to cover by 2 inches and
bring to a boil.
BC Unciála Grand
KEL*
BC Unciála Regular
The Line Between
Numbness And Panic
BC Unciála Petit
Sam Panopoulos, a Greek-born Canadian, created the
first Hawaiian pizza at the Satellite Restaurant in
Chatham, Ontario, Canada in 1962
BC Unciála Regular
Mozzarella
di Brugnato