blog

O projektu

Oldřich Menhart na kurzu.
O projektu Typograf Oldřich Menhart byl obdařený mimořádným kaligrafickým talentem a citem pro písmo a krásné knihy. Jeho typografická tvorba byla a dodnes je ve světovém měřítku zcela vyjimečná a má specificky český charakter. 1. Oldřich Menhart na kurzu 2. Oldřich Menhart v pracovně svého bytu v Nerudově ulici č. 44 v Praze na Malé Straně. Oldřich Menhart se narodil 25. 6. ... O projektu

BC Vajgar

Známý a jediný obtah písma Vajgar. 60. léta, tiskárna Stráž, České Budějovice. Zdroj: Knihovna Národního muzea [1]
BC Vajgar Vajgar je jediné plakátové písmo Oldřicha Menharta. Jeho svěží a živá kresba je jako stvořená pro titulkové užití – znaky se do sebe pěkně skládají. Zaslouženě kolekci písem doplňuje. Písmo Vajgar bylo vytvořené v roce 1961 na objednávku tiskárny Stráž v Českých Budějovicích a jedná se vlastně o předlohu pro následné rytí do linolea. Charakterizovat by se dalo ... BC Vajgar

BC Unciála

Kompletní znaková sada písma BC Unciála. Černě vyznačené jsou původní znaky, které navrhl Oldřich Menhart. Červené znaky jsou nově vzniklé.
BC Unciála Unciála Oldřicha Menharta patří bezpochyby k nejzdařilejším pokusům o modernizaci historické písmové formy. Minuskové a verzálkové formy znaků jsou nadčasově zkombinovány do jednoznačné a skutečně brilantní abecedy. Unciální písma vznikala už od 3. století zaokrouhlováním římské kvadratické kapitály – monumentálního latinského písma (viz Menhartův Monument). Byla přechodným stavem latinky někde mezi velkými a malými písmeny. Jako textové písmo ... BC Unciála

BC Parlament

Kompletní znaková sada písma BC Parlament. Černě vyznačené jsou původní znaky, které navrhl Oldřich Menhart. Červené znaky jsou nově vzniklé.
BC Parlament Písmo Parlament vzdává poctu středověkým slavnostním rukopisům. Představuje vrchol Menhartovy kaligrafické zručnosti a bravurní schopnosti převést rukopisné tvarosloví do typografického písma. Parlament je slavnostní písmo Oldřicha Menharta, které vychází z předloh raně renesančních humanistických rukopisů. Působí jako kaligrafované měkkým pružným perkem s rovným hrotem. Příznačné lámání oblých tahů a prohýbání rovných dříků upoutá zejména v detailech, v textových velikostech ... BC Parlament

BC Figural

Série korektur písma Figural, které vedly k hledání a vytvoření té pravé, tzv. „autentické verze“. Nejstarší korektury jsou datovány 10. prosince 2018.
BC Figural Figural patří k nejkrásnějším knižním písmům dvacátého století. Menhartovi se v jeho kresbě podařilo mistrovsky aplikovat ušlechtilé kaligrafické principy do funkčního typografického souboru. Figural romana je dynamická antikva volně vycházející z historických renesančních antikv. Pro Figural jsou specifické ploché serify bez náběhu, často nasazované v nepatrně šikmém směru. Kaligrafické východisko určuje nejenom způsob střídání hlavních a vedlejších písmových ... BC Figural

BC Monument

Kompletní znaková sada písma BC Monument. Černě vyznačené jsou původní znaky, které navrhl Oldřich Menhart. Červené znaky jsou nově vzniklé.
BC Monument Monument představuje Menhartovo neobyčejné umělecké pojetí majestátní kapitály, která v sobě nese všechny rysy starořímských monumentálních nápisových písem tesaných do kamene. V roce 1949 Oldřich Menhart graficky upravil pro nakladatelství Sfinx publikaci „Satyr“ – soubor litografií Maxe Švabinského, doprovázený verši Victora Huga. Titulní a několik předělových listů kaligrafoval majestátní kapitálovou stínovanou abecedou. Tato práce byla ... BC Monument